Tour de Fris

Vertrouwenscontactpersonen

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Binnen onze organisatie hebben we twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld, namelijk Rober Blankendaal en Maaike Has. We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en ongewenst gedrag bespreekbaar wordt gemaakt. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag tijdens Tour de Fris en daar met iemand over wil praten. De VCP is er voor deelnemers, ouders/verzorgers van deelnemers, vrijwilligers en bestuur.

Maaike

Rober

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is een verzamelbegrip voor agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Ongewenst gedrag komt overal voor, helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon voor een luisterend oor.

Welke taak heeft een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon heeft een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. De Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is verplicht het incident, wel of niet anoniem, te melden aan het bestuur. Bestuursleden binnen Tour de Fris hebben geen hulpverlenende rol. Zij kunnen echter wel hulp organiseren rondom een deelnemer, vrijwilliger of melder.