Tour de Fris

Algemene voorwaarde

Algemene voorwaarde en deelnemers reglement 2024 en de Huisregels Tour de Fris 2024. dat hier is te downloaden.


Algemene deelnemers reglement en voorwaarden

 • Op de dag van vertrek moet je binnen de leeftijdsgrenzen van dertien tot en met zestien jaar vallen.
 • Je bent verplicht te voldoen aan de op dat moment geldende regels van de betreffende landen die je
  in- of doorreist.
 • Gedurende de gehele periode dat je deelneemt aan het Tour de Fris project dien je je te houden aan de huisregels van stichting Tour de Fris. Deze gelden te allen tijde gedurende de voorbereiding, trainingen, in het peloton en op de campings.
 • Te allen tijde dienen de instructies van het bestuur, begeleiders en vrijwilligers te worden opgevolgd. Dit geldt te allen tijde gedurende de voorbereiding, trainingen, in het peloton en op de campings.
 • Als deelnemer dien je aan alle aangeboden trainingen deel te nemen. Dat geldt voor zowel de binnen trainingen (spinning) en de buitentrainingen. Indien je met een geldige reden en in overleg met het bestuur toch verhinderd bent, geef je tijdig afbericht. De laatste buitentraining is voor iedereen verplicht. Kijk op de site en in de nieuwsbrief voor de geplande trainingsdata.
 • Je hoeft geen professionele racefiets te hebben maar het is de bedoeling dat je zelf voor een degelijke racefiets of mountainbike. Als blijkt dat tijdens de tour reparaties moeten worden verricht als gevolg van ondeugdelijk materiaal, worden deze in rekening gebracht.
 • Het dragen van een fietshelm en fietshandschoen is tijdens de voorbereidingen en de Tour de Fris week verplicht.
 • Het is niet toegestaan voor deelnemers om de camping zonder toestemming te verlaten, alcohol/rookwaar/drugs/wapens te gebruiken en/of te bezitten. Bij overtreding van deze regels volgt per direct uitsluiting van verdere deelname aan Tour de Fris.
 • Bij onacceptabel gedrag behoudt het bestuur de mogelijkheid om een deelnemer naar huis te sturen. De deelnemer is met zijn/haar ouders/verzorgers in dat geval verantwoordelijk om de terugreis te regelen.
 • In verband met veiligheid en calamiteiten zijn deelnemers verplicht in de door de organisatie aangewezen tent te slapen. Onderling ruilen is niet toegestaan.
 • Wanneer u deelname aan Tour de Fris wilt annuleren krijgt u alleen met een geldige reden het inschrijfgeld terug minus  €25,- administratiekosten. Of er sprake is van een geldige reden voor annulering staat ter vrije beoordeling van het bestuur van Tour de Fris. Als geldige reden voor annulering kan onder andere worden aangemerkt: Een lichamelijke klacht van de deelnemers op basis van doktersverklaring; Geen geldige reden voor annulering zijn onder andere: Vakantie tijdens Tour de Fris; Ruzie met vriendjes/vriendinnetjes; gebrek aan motivatie.
 • Inschrijfgeld dient voor de eerste spintraining betaald te zijn aan stichting Tour de Fris.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van eigen gedragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen of instructies of het negeren van de huisregels van stichting Tour de Fris. Dit geldt tijdens de voorbereidingen en de Tour de Fris week zelf, zowel op de fiets als op de camping.
 • Het bestuur van stichting Tour de Fris verplicht zich, samen met de aangesloten vrijwilligers, zich zo goed en volledig mogelijk in te zetten voor het organiseren van een prestatietocht voor jongeren met alle taken die hieraan verbonden zijn. Van de deelnemers mag de stichting verwachten dat zij zich zo goed mogelijk inzetten en zich volgens de huisregels gedragen. De huisregels heb je ontvangen bij de inschrijving en zijn te lezen via de site.
 • Tour de Fris heeft het recht beeldmateriaal or promotionele doeleinden. gemaakt tijdens Tour de Fris waarop deelnemers en/of vrijwilligers op afgebeeld staan vrij te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Huisregels Stichting Tour de Fris

 • Een ieder dient zich te houden aan de normen en waarden van St. Tour de Fris.
 • Iedereen houd zich aan de regels van de camping.
 • Er wordt met respect met elkaar omgegaan. Dit zowel tijdens de voorbereiding, onderweg en op de campings.
 • Als er problemen zijn wordt dit bespreekbaar gemaakt.
 • Van de deelnemers en vrijwilligers wordt ook verwacht dat zij helpen bij de dagelijkse klussen op de campings.   (oa banken en tafels sjouwen, catering en eettent helpen afbreken etc.)
 • Onder het eten is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan.
 • Dagindeling TdF-week:
  • 07:00 opstaan
  • 08:00 ontbijt
  • Samen afwassen/opruimen
  • Bakken inleveren (na het ontbijt)
  • Bouwploeg helpen afbreken
  • 09:30 vertrek fietspeloton
  • Bouwploeg breek verder camping af en reist door naar volgende camping
  • Na aankomst fietspeloton. Eerst soep eten en dan bagagebakken uitladen
  • Diner
  • Samen afwassen/opruimen
  • Avondprogramma
  • 22:00 Moeten de deelnemers in hun eigen tent liggen

Huisregels fietspeloton

 • De voorste motorfiets is leidend, zowel in het tempo en de route.
  Deze motorfiets wordt nimmer ingehaald, niet door deelnemers of begeleiders.
 • De voorste begeleider wordt nooit door een deelnemer is gehaald.
 • Het is verplicht om je handen aan het stuur te houden.
 • Het is verboden om tijdens het fietsen met je mobiel bezig te zijn, foto’s te maken of muziek te luisteren.
 • We rijden een prestatietocht, het is geen wedstrijd.
  Langzamere rijders worden geholpen om de groep bij te houden.
 • Bij een calamiteit onderweg wordt er door iedereen gestopt.
  Bij het besluit om de etappe te stoppen, stapt iedereen af.
 • Te allen tijde worden de plaatselijke verkeersregels gerespecteerd.
 • Verzoeken vanuit de groep worden niet genegeerd maar pas na overleg met de achterste begeleider actie op ondernomen.
 • Commando’s per portofoon of per hand worden mondeling en evt. door fluitsignalen aan de deelnemers doorgegeven. Geef zoveel mogelijk door.
 • De aanwijzingen van de begeleiders moeten ten allertijden worden opgevolgd.
 • Het peloton vertrekt (na elke stop) pas na een signaal van de achterste begeleider.