Tour de Fris

Doel

Doelstelling Stichting Tour de Fris

Stichting Tour de Fris is in 2010 opgericht als een werkgroep van de Stg. International Award for Young people Opmeer. Dit als frustratie over hoe de jongeren uit onze regio in de rest van Nederland bekend staan. Door een breed vrijwilligersnetwerk in de gemeente Opmeer hebben wij regelmatig contact met andere delen van Nederland en daar buiten. Daar worden ze geconfronteerd met het imago van “onze” jongeren, als het over het gebruik van alcohol en drugs gaat, dan werd er met negatief ontzag gereageerd.

Om te bewijzen dat de jeugd uit West-Friesland meer kan dan dat hebben wij een uitdaging van formaat bedacht, laat maar zien wat je kan. Een uitdaging in de vorm van een fietstocht van ongeveer 1000 km werd de inzet. We proberen ieder jaar vanuit een andere plaats te starten zodat geen jaar hetzelfde zal zijn.
Door deze prestatie trachten wij het negatieve denkbeeld over de West-Friese jongeren positief te beïnvloeden.

Wij zijn ons bewust dat buiten het gebruik van alcohol en drugs er ook het gewichtsprobleem bij de jongeren ligt. Om hen ook bij het project te betrekken en ze te wijzen op een gezondere lifestyle en meer te sporten hopen wij hen positief te beïnvloeden.

Target Foundation Tour de Fris

The Tour de Fris Foundation was established in 2010 as a working group of the Stg. International Award for Young people Opmeer. This is frustration about how young people from our region are known in the rest of the Netherlands. Through a wide volunteer network in the municipality of Opmeer we have regular contact with other parts of the Netherlands and beyond. There they are confronted with the image of “our” young people, when it comes to the use of alcohol and drugs, it reacted with negative awe.

To prove that the youth from West Friesland can do more than that, we have come up with a challenge of size, just show what you can do. A challenge in the form of a bike ride of about 1000 km was the challenge. We try to start from a different location every year so that no year will be the same.
Through this achievement we try to positively influence the negative idea about West Frisian youth.

We are aware that outside the use of alcohol and drugs there is also the weight problem among the young people. In order to also involve them in the project and to point them to a healthier lifestyle and more sports, we hope to positively influence them.