Algemene voorwaarden


Inschrijfgeld

Dit jaar is net als vorig jaar het inschrijfgeld € 250. Om voor jullie als deelnemers de kosten laag te houden, is er de mogelijkheid om dit bedrag via persoonlijke sponsoring terug te verdienen. Wij zullen daarvoor lijsten maken die jullie via de site kunnen downloaden. Persoonlijke sponsoren zullen echter niet op de site vermeld worden. Dus hoe meer sponsors je kunt vinden, hoe lager voor jou het inschrijfbedrag.

Algemene voorwaarden

 • Op de dag van vertrek moet je binnen de leeftijdsgrenzen van dertien tot en met zestien jaar vallen.
 • Als deelnemer dient men aan de aangeboden trainingen deel te nemen. Dat geldt voor zowel de binnen trainingen spinning) en de buitentraining. Indien men met een geldige reden verhinderd is geeft men tijdig afbericht. (Mocht het zo zijn dat je absoluut niet kunt komen spinnen, overleg dan met het bestuur ) Als deelnemer ben je verplicht om minimaal 4x deel te nemen aan de buitentraining. Waarvan de laatste voor iedereen verplicht is (kan afwijken, maar wordt dan aangegeven). Kijk op de site en in de nieuwsbrief voor de geplande trainingsdata.

 • Je hoeft natuurlijk geen professionele racefiets mee te hebben, maar het is de bedoeling dat je zelf voor een degelijk racefiets, mountainbike en materiaal zorgt.

 • Het dragen van een fietshelm en fietshandschoen is zowel tijdens de voorbereidingen en de Tour de Fris week verplicht.

 • Gedurende de gehele periode dat men deel neemt aan het Tour de Fris project dient men zich te houden aan de huisregels van stichting Tour de Fris. Deze gelden te allen tijde gedurende de voorbereiding, trainingen, in het peloton en op de campings.

 • Te allen tijde dienen de instructies van het bestuur, begeleiders en vrijwilligers te worden opgevolgd. Dit geldt zowel voor tijdens de voorbereiding, trainingen als in de Tour de Fris week.

 • Het is niet toegestaan voor deelnemers om de camping zonder toestemming te verlaten, alcohol te nuttigen en/of te bezitten, te roken en/of het bezitten van rookwaren. Bij overtreding van deze regels volgt uitsluiting van verdere deelname aan Tour de Fris

 • Bij onacceptabel gedrag behoud het bestuur de mogelijkheid om een deelnemer naar huis te sturen. De ouders/verzorgers zijn in dat geval verantwoordelijk om de terugreis te regelen.

 • Wanneer een deelnemer door omstandigheden niet meer mee kan, wordt het inschrijfgeld, tot aanvang van de eerste spintraining teruggestort. Bij afmelding na aanvang van de eerste spintraining wordt het inschrijfgeld, min de al gemaakte kosten, teruggestort.

 • Inschrijfgeld dient voor de eerste spinles betaald te zijn aan Stichting Tour de Fris.

 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van eigen gedragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen of instructies of het negeren van de huisregels van stichting Tour de Fris. Dit geldt zowel tijdens de voorbereidingen en de Tour de Fris week zelf, zowel op de fiets als op de overnachtingcamping.

 • Het bestuur van stichting Tour de Fris verplicht zich, samen met de aangesloten vrijwilligers, zich zo goed en volledig mogelijk in te zetten voor het organiseren van een prestatietocht voor jongeren met alle taken die hieraan verbonden zijn. Van de deelnemers mag de stichting verwachten dat zij zich zo goed mogelijk inzetten en zich volgens de huisregels gedragen.

Huisregels Stichting Tour de Fris

 • Een ieder dient zich te houden aan de normen en waarden van Stichting Tour de Fris.
 •  Er wordt met respect met elkaar omgegaan. Dit zowel tijdens de voorbereiding, onderweg en op de campings.
 • Als er problemen zijn wordt dit bespreekbaar gemaakt.
 • Van de deelnemers en vrijwilligers wordt ook verwacht dat zij helpen bij de dagelijkse klussen op de
  campings. (oa banken en tafels sjouwen, catering en eettent helpen afbreken etc.)
 • Dagindeling Tour de Fris-week:
  – 07:00 opstaan
  – 08:00 ontbijt
  – Samen afwassen/opruimen
  – Bakken inleveren (na het ontbijt)
  – Bouwploeg helpen afbreken
  – 09:30 vertrek fietspeloton
  – Bouwploeg breek verder camping af en reist door naar volgende camping
  – Na aankomst fietspeloton. Eerst soep eten en dan bagagebakken uitladen
  – Diner
  – Samen afwassen/opruimen
  – Avondprogramma
  – 22:00 Deelnemers naar hun tent

  Huisregels fietspeloton

 • De voorste motorfiets is leidend, zowel in het tempo en de route.
 • Deze motorfiets wordt nimmer ingehaald, niet door deelnemers of begeleiders.
 • De voorste begeleider wordt nooit door een deelnemer is gehaald.
 • Het is verplicht om je handen aan het stuur te houden.
 • Het is verboden om tijdens het fietsen met je mobiel bezig te zijn, foto’s te maken of muziek te luisteren.
 • We rijden een prestatietocht, het is geen wedstrijd.
 • Langzamere rijders worden geholpen om de groep bij te houden.
 • Bij een calamiteit onderweg wordt er door iedereen gestopt.
 • Bij het besluit om de etappe te stoppen, stapt iedereen af.
 • Te allen tijde worden de plaatselijke verkeersregels gerespecteerd.
 • Verzoeken vanuit de groep worden niet genegeerd maar pas na overleg met de achterste begeleider actie op
  ondernomen.
 • Commando’s per portofoon of per hand worden mondeling en eventueel door fluitsignalen aan de deelnemers
  doorgegeven. Geef zoveel mogelijk door.
 • De aanwijzingen van de begeleiders moeten ten allertijden worden opgevolgd.
 • Het peloton vertrekt (na elke stop) pas na een signaal van de achterste begeleider.