Algemene voorwaarde


Inschrijfgeld

Dit jaar is net als vorig jaar het inschrijfgeld € 250. Om voor jullie als deelnemers de kosten laag te houden, is er de mogelijkheid om dit bedrag via persoonlijke sponsoring terug te verdienen. Wij zullen daarvoor lijsten maken die jullie via de site kunnen downloaden. Persoonlijke sponsoren zullen echter niet op de site vermeld worden. Dus hoe meer sponsors je kunt vinden, hoe lager voor jou het inschrijfbedrag.

Algemene voorwaarden

 • Op de dag van vertrek moet je binnen de leeftijdsgrenzen van dertien tot en met zestien jaar vallen.
 • Je moet minimaal vier keer meedoen aan de buitentrainingen, waarvan de laatste buitentraining verplicht is.
 • Niet alleen de buitentrainingen, maar ook de spintrainingen zijn verplicht. Dit is immers een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. (Mocht het zo zijn dat je absoluut niet kunt komen spinnen, is overleg met het bestuur mogelijk)
 • Je hoeft natuurlijk geen professionele racefiets mee te hebben, maar het is de bedoeling dat je zelf voor een degelijk racefiets en materiaal zorgt.
 • Het dragen van een fietshelm en fietshandschoen is zowel tijdens de voorbereidingen en de Tour de Fris week zelf verplicht.
 • Bij onacceptabel gedrag behouden wij de mogelijkheid om een deelnemer naar huis te sturen. De ouders/verzorgers zijn in dat geval verantwoordelijk om de terugreis te regelen.
 • Wanneer een deelnemer door omstandigheden niet meer mee kan, wordt het inschrijfgeld, tot aanvang van de eerste spintraining teruggestort.
  Bij afmelding na aanvang van de eerste spintraining wordt het inschrijfgeld, min de reeds gemaakte kosten, teruggestort.
 • Inschrijfgeld dient voor de eerste spinles betaald te zijn aan Stichting Tour de Fris.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van eigen gedragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen of instructies of het negeren van de huisregels van stichting Tour de Fris. Dit geldt zowel tijdens de voorbereidingen en de Tour de Fris week zelf, zowel op de fiets als op de overnachtingscamping.
 • Tijdens de voorbereidingen en de Tour de Fris week mag de voorste motor nooit ingehaald worden, ook niet tijdens een afdaling. Bij overtreding wordt per geval een passende maatregel toegepast.
 • Het bestuur van Stichting Tour de Fris verplicht zich, samen met de aangesloten vrijwilligers, zich zo goed en volledig mogelijk in te zetten voor het organiseren van een prestatietocht voor jongeren met alle taken die hieraan verbonden zijn. Van de deelnemers mag de stichting verwachten dat zij zich zo goed mogelijk inzetten en zich volgens de huisregels gedragen.
 • Bij problemen wordt dit bespreekbaar gemaakt.
 • Geen telefoon aan tafel tijdens het eten.

Huisregels Stichting Tour de Fris

  • Een ieder dient zich te houden aan de normen en waarden van Stichting Tour de Fris.
  • Tijdens de voorbereiding wordt er op de fiets zo volledig mogelijk meegetraind. Dat houdt in tijdens de spintraining en de buitentraining op zondag. Wanneer men verhinderd is, meldt men zich tijdig af zodat ook tijdens de training voldoende begeleiding mee is. Dit i.v.m. de veiligheid op de weg.
  • Er wordt met respect met elkaar omgegaan. Dit zowel tijdens de voorbereiding, onderweg en op de campings.

Dagindeling TdF-week:

 • 07:00 opstaan
 • 08:00 ontbijt
 • Samen afwassen/opruimen
 • Bakken inleveren (na het ontbijt)
 • Bouwploeg helpen afbreken
 • 09:30 vertrek fietspeloton
 • Bouwploeg breek verder camping af en reist door naar volgende camping
 • Na aankomst fietspeloton. Eerst soep eten en dan bagagebakken uitladen
 • Diner
 • Samen afwassen/opruimen
 • Avondprogramma
 • 22:00 Deelnemers naar tent

Huisregels fietspeloton

 • De voorste motorfiets is leidend, zowel in het tempo en de route.
  Deze motorfiets wordt nimmer ingehaald, niet door deelnemers of begeleiders.
 • De voorste begeleider wordt nooit door een deelnemer is gehaald.
 • We rijden een prestatietocht, het is geen wedstrijd.
  Langzamere rijders worden geholpen om de groep bij te houden.
 • Bij een calamiteit onderweg wordt er door iedereen gestopt.
  Bij het besluit om de etappe te stoppen, stopt iedereen.
 • Ten aller tijde worden de plaatselijke verkeersregels gerespecteerd.
 • Verzoeken vanuit de groep worden niet genegeerd maar pas na overleg met de achterste begeleider actie ondernomen.
 • Commando’s per portofoon of per hand worden mondeling en evt. door fluitsignalen aan de deelnemers doorgegeven. Geef zoveel mogelijk door.
 • Het peloton vertrekt (na elke stop) pas na een signaal van de achterste begeleider.